Δευτέρα 11 Απριλίου 2011

Pieter AERTSEN (1508, Amsterdam - 1575, Amsterdam)

AERTSEN, Pieter - Apostles Peter and John 
AERTSEN, Pieter - Butcher's Stall 
AERTSEN, Pieter - Christ and the Adulteress 
AERTSEN, Pieter - Cook in front of the Stove 
AERTSEN, Pieter - Left wing of a Triptych with the Adoration of the Magi 
AERTSEN, Pieter - Left wing of a Triptych with the Adoration of the Magi (reverse side) 
AERTSEN, Pieter - Market Scene 
AERTSEN, Pieter - Market Scene2 
AERTSEN, Pieter - Market Scene3 
AERTSEN, Pieter - Market Scene4 
AERTSEN, Pieter - Market Scene (detail) 
AERTSEN, Pieter - Market Woman with Vegetable Stall 
AERTSEN, Pieter - Peasants by the Hearth 
AERTSEN, Pieter - Peasants Feast 
AERTSEN, Pieter - Still-life 
AERTSEN, Pieter - The Adoration of the Shepherds 
AERTSEN, Pieter - The Cook 
AERTSEN, Pieter - The Egg Dance 
AERTSEN, Pieter - Triptych with the Adoration of the Magi (central panel) 
AERTSEN, Pieter - Vendor of Fowl

Theodoor AENVANCK (1633, Antwerpen - 1690, Antwerpen)

AENVANCK, Theodoor - Fruit 
AENVANCK, Theodoor - Susanna and the Elders

Κυριακή 10 Απριλίου 2011

Willem van AELST (ca. 1626, Delft - 1683, Delft)

 AELST, Willem van - A Still Life of Grapes, a Roemer, a Silver Ewer And a Plate
AELST, Willem van - Flower Still-Life 
 AELST, Willem van - Fruit Still-Life
AELST, Willem van - Hunting Still-Life 
AELST, Willem van - Hunting Still-Life (detail) 
AELST, Willem van - Still-Life 
AELST, Willem van - Still-Life of Dead Birds and Hunting Weapons 
AELST, Willem van - Still-Life of Fruit 
AELST, Willem van - Still-Life with a Basket of Fruit on a Marble Ledge 
AELST, Willem van - Still-Life with Armour 
AELST, Willem van - Still-Life with Fruit and Crystal Vase 
AELST, Willem van - Still-Life with Hunting Equipment and Dead Birds 
AELST, Willem van - Still-Life with Mouse and Candle 
AELST, Willem van - Vase of Flowers with Pocket Watch

ADRIAENSSEN, Alexander (1587, Antwerpen - 1661, Antwerpen)

ADRIAENSSEN, Alexander - Still-Life with Fish

Adriaen Ysenbrandt (active 1510 - died 1551)

Adriaen Ysenbrandt - The Magdalen in a Landscape

Nicolas-Sebastien ADAM (1705, Nancy - 1778, Paris)

 ADAM, Nicolas-Sebastien - Monument to Queen Catharina Opalinska
ADAM, Nicolas-Sebastien - Monument to Queen Catharina Opalinska (detail) 
ADAM, Nicolas-Sebastien - Prometheus1 
ADAM, Nicolas-Sebastien - The Martyrdom of Sainte Victoire

ADAM, Lambert-Sigisbert (1700, Nancy - 1759, Nancy)

ADAM, Lambert-Sigisbert - Child Pinched by a Lobster 
ADAM, Lambert-Sigisbert - Head of 'Water' 
ADAM, Lambert-Sigisbert - Neptune and Amphitrite 
ADAM, Lambert-Sigisbert - Neptune Calming the Waves 
ADAM, Lambert-Sigisbert - Self-portrait 
ADAM, Nicolas-Sebastien - Prometheus2